Eiendom

Kjøpekontrakt fast eiendom - generell

En generell kjøpekontrakt for fast eiendom. Kontrakten følger i det vesentlige avhendingslovens bestemmelser.

Pris: 1000,00,-